De afgelopen 2 jaar is de ‘Werkgroep Dysfagie’ druk in de weer geweest rond aangepaste recepten van én voor personen met dysfagie kaderend in een behandeling voor hoofd-halskanker.

Het zijn losse receptenfiches geworden, geordend volgens type consistentie. Aangeboden en aan te vullen in een mooie map (apart te bestellen bij Stichting tegen Kanker).

Zo kan er OP MAAT geselecteerd worden: wat kan iemand nog makkelijk slikken, wat valt binnen het smakenpalet, hoeveel calorieën zijn er nodig?

De recepten zijn bedoeld als inspiratie en motivatie voor de patiënt en zijn omgeving.
Wij hebben thuis geëxperimenteerd in de keuken om de recepten op punt te stellen.

U kunt als lid de recepten downloaden via bijgevoegde link. Probeer ze maar uit, smakelijk!

U kan ook receptenmapjes krijgen, die u kan gebruiken om de recepten mee te geven met uw patiënt. Ze kunnen gebruikt worden in de keuken en zorgen er voor dat de recepten gebundeld blijven.

In elke receptenmap zit ook een extra document ‘Aandachtspunten tijdens de voeding’ en ‘Aandachtspunten voor een goede mondzorg’
Heeft u interesse voor deze mapjes?

Dan kan u contact opnemen met de regiocoördinatoren van Stichting tegen Kanker:

Zij zullen u graag verder helpen!