Over VWHHT-P

De Paramedische Werkgroep van het VWHHT

De VWHHT (vzw Vlaamse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren) verenigt artsen en paramedici in het onderzoek, de diagnose en de therapie van de patiënt getroffen door een hoofd-halstumor.

Sinds september 2015 werd de toetreding van 2 paramedische bestuursleden tot de kerngroep van de VWHHT statutair beslist en zodoende ontstond de VWHHT-P, het paramedische luik van de VWHHT. Momenteel zijn de 2 paramedische bestuursleden 2 logopedisten (Caroline Vandenbruaene en Gwen Van Nuffelen). De functies staan echter open voor alle paramedici.

Het doel van de VWHHT-P is de samenwerking tussen de verschillende paramedici betrokken bij de behandeling van hoofd-halstumoren te verbeteren en een forum te bieden voor het uitwisselen van ervaring en kennis.

De VWHHT-P organiseert elk jaar een Voor- en Najaarsvergadering met interessante topics, die openstaan voor de leden en tevens voor de artsen.

Het bestuur

Caroline Vandenbruaene

Caroline Vandenbruaene

Logopediste

Caroline Vandenbruaene is sinds 1986 verbonden aan het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende, campus Brugge, als logopedist met een bijzondere interesse in dysfagie. Na een jarenlange samenwerking met de ‘Eenheid voor Beroertezorg’, waarvoor ze het slikbeleid uitbouwde, legde ze zich toe op hoofd-halsoncologie.

Sinds 2005 is ze er tevens care manager van het ‘Brugs Oncologisch Hoofd & Hals Centrum’, met het accent op kwaliteit van leven (QoL) bij de patiënt en zijn proxy en de persoonlijke aanpak en opvolging tijdens de vaak gecombineerde oncologische therapie.

In 2015 werd ze kernlid van de ‘Vlaamse Werkgroep Hoofd-Halstumoren’, samen met Gwen Van Nuffelen startte ze de ‘Vlaamse Vereniging Hoofd-Halstumoren-Paramedici’ op.

Gwen Vannuffelen

Gwen Vannuffelen

Logopediste

Gwen Van Nuffelen werkt als logopediste in het Universitair Revalidatiecentrum van het UZ Antwerpen. Ze is doctor in de medische wetenschappen en als gastprofessor verbonden aan de faculteit Geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en de Universiteit Gent. Dysfagie bij hoofd-hals kankerpatiënten is een speerpunt binnen haar klinisch en wetenschappelijk werk.

Hebt u vragen? Een interessant voorstel?