Over VWHHT

Vlaamse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren
De VWHHT heeft als doelstelling het bevorderen van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek inzake Hoofd-Halstumoren in Vlaanderen d.m.v. onderzoek, studie, vorming, begeleiding en publicaties.

De vereniging heeft eveneens tot doel de kwaliteit van de diagnose en behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied te verzekeren en daartoe richtlijnen op te stellen vanuit een multidisciplinaire samenwerking. Daartoe worden symposia, lezingen, e.a. georganiseerd, om de kennisoverdracht te bevorderen.

Het bestuur

Prof. Dr. Fréderic Duprez

Prof. Dr. Fréderic Duprez

Voorzitter

Fréderic Duprez (°Gent, 20 juni 1978) studeerde af als arts in 2003, is erkend radiotherapeut-oncoloog sedert 2008, doctor in de medische wetenschappen sedert 2010 en docent aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent sedert 2017.

Hij is voltijds werkzaam aan de dienst Radiotherapie-Oncologie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij behandelt hoofdzakelijk de patiënten met hoofd-en-halskanker. Naast klinisch werk is hij ook als onderzoeker betrokken bij prospectief onderzoek over hoofd-en-halskanker.

Hij is lid van BVRO, ESTRO, EHNS en VWHHT. Hij zetelt in de raad van bestuur van de VWHHT sedert 2016.

Dr. Olivier Lenssen

Dr. Olivier Lenssen

Ondervoorzitter

Opleiding:
Geneeskunde KUL (2002), Tandarts KUL (2005), Stomatologie UZLeuven (2007), Maxillofaciale chirurgie St-Jan Brugge (2009); postgraduaat Oncologische en Reconstructieve heelkunde (2011); Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (2012).

Sinds 2011 staflid ZNA Middelheim Antwerpen, waar hij een vooral oncologische praktijk voert: behandeling van hoofdhalstumoren en reconstructies. Actief binnen de multidisciplinaire ZNA Hoofdhalskliniek. De ZNA Hoofdhalskliniek is de derde grootste hoofdhalskankerkliniek in Vlaanderen.
Sinds 2016 eveneens werkzaam binnen GZA Augustinus-St Vincentius binnen de multidisciplinaire GZA Hoofdhalskliniek.
Hij heeft ook een bijzondere interesse in iatrogene pathologie (BRONJ), naast de klassieke kaakchirurgie (orthognatische, preprothetische, dentoalveolaire heelkunde).
Hij is bestuurslid van verschillende professionele en wetenschappelijke verenigingen.

Dr. Joke De Ceulaer

Dr. Joke De Ceulaer

Secretaris

Joke De Ceulaer behaalde het diploma van licentiaat in de tandheelkunde aan de KULeuven in 2002, om daarna af te studeren als arts aan diezelfde universiteit in 2007. Zij specialiseerde in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (2007-2011) en was tijdens deze opleiding assistente in het AZ St-Elisabeth (Tilburg, Nederland), UZ St-Luc (UCL, Brussel), AZ St-Jan (Brugge) en UZ St-Rafaël (KULeuven).

Na haar opleiding specialiseerde zij zich verder in de oncologie (UCL, Brussel) en deed zij fellowships aan de Philadelphia University (Philadelphia, USA) en in het Queen Victoria Hospital (East Grinstead, Engeland).

In september 2012 behaalde zij de titel van Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Vanaf januari 2013 heeft zij de groep van het AZ St-Jan Brugge als achtste staflid vervoegd.

Prof. Dr. Paul Clement

Prof. Dr. Paul Clement

Penningmeester

Education:
1995: M.D. degree at the Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium.
2003: Specialist in Internal Medicine with special title in Medical Oncology, Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium.
2005: Ph.D. in Biomedical Sciences at the Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium
2008: Board-certified Medical Oncologist in Belgium

Employment:
8/2004-present: Vice-Head of Clinic, Department of General Medical Oncology, UZ Leuven, Belgium.
10/2006-present: Associate Professor, Faculty of Medicine, Department of Oncology, KU Leuven, Belgium

Leadership in Professional Organizations:
1. Vlaamse Werkgroep voor Hoofd en Hals-Tumoren: Founding member in 2005, elected board member since 2005, president 2015-present
2. Belgian Association for Neuro-Oncology: Elected Board member since 2006.
3. Leuven Cancer Institute: Vice-President 2017 – present
4. Medical Council UZ Leuven: Elected member 2012 – present
5. Department of Oncology, KU Leuven: Board member 2017 – present

GCP training: Most recent renewal August 3th, 2017.

Publications: Author of 81 peer reviewed papers, 127 abstracts, 5 book chapters and 2 worldwide patents.

Dr. Laurens Carp

Dr. Laurens Carp

Lid

Dr. Laurens Carp is sinds 1997 werkzaam als nucleair geneeskundige in het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) en heeft in de loop der jaren een specifieke interesse ontwikkelt voor het gebruik van gecombineerde PET/CT-onderzoeken bij de oppuntstelling en opvolging van hoofd-hals tumoren.

Hij is coördinator van de ECLYPS studie, een multicenter studie over de rol van FDG-PET/CT bij de detectie van residuele ziekte in de hals bij patienten met een locoregionaal gevorderd stadium van plaveiselcelcarcinoom van de hoofd-hals regio, bij wie na een behandeling met chemoradiatie zich de vraag stelt of een aanvullende halsklieruitruiming al dan niet noodzakelijk is. Deze studie is een samenwerking tussen 8 ziekenhuizen, waarvan 7 in Vlaanderen en 1 in Nederland.

Naast zijn activiteiten voor de VWHHT is Dr. Carp ook lid van de EORTC Head and Neck Cancer Group.

Prof. Dr. Martin Lammens

Prof. Dr. Martin Lammens

Lid

Dr. Steven Mariën

Dr. Steven Mariën

Lid

Behaalde zijn erkenning als specialist otorhinolaryngologie en cervicofaciale heelkunde in 2005 aan de UA, na opleiding in het UZA en het ZNA-Middelheim.
Sinds 2005 is hij werkzaam in het UZ Antwerpen en AZ Monica. Hij heeft een bijzondere interesse in de hoofd-halschirurgie en hoofd-halsoncologie; en is als chirurg deel van het multidisciplinair hoofd-halsoncologieteam.
Hiernaast heeft hij onder meer ruime ervaring in de sialendoscopie; een relatief recente techniek in de behandeling van niet-tumorale speekselklierpathologie.
Prof. Dr. Sylvie Rottey

Prof. Dr. Sylvie Rottey

Lid

Rottey behaalde diploma interne Geneeskunde aan de Gentse Universiteit in 2002 en startte als staflid op de dienst medische oncoloige in 2003.

Zij behaalde in 2007 een doctoraat getiteld 99mTc-HYNIC Annexin-V for monitoring response to chemotherapy: methodology and feasibility studies. Zij is eveneens professor in de farmacologie sinds 2011.

Klinisch gezien is zij verantwoordelijk voor de behandeling van urologische tumoren en hoofd-halstumoren in het Gents Universitair Ziekenhuis. Zij is hoofdonderzoeker van meerdere fase II en III klinisches studies voor deze aandoeningen. Daarnaast is zij diensthoofd van de Dienst voor Geneesmiddelenonderzoek waar fase I studies worden uitgevoerd bij gezonde vrijwilligers en oncologische patienten.

Zij is lid van ESmo, ASCO en de EORTC head and neck working group. Zij is lid van de raad van bestuur van VWHHT, BAPU en Eufemed. Zij is auteur van meerdere artikels in nationale en internationale tijdschriften en geeft voordrachten op nationale en internationale symposia.

Zij geeft les aan de Universiteit Gent aan studenten verpleegkunde, biomedische wetenschappen, farmaceutische wetenschappen en Geneeskunde.

Dr. Christophe Vanclooster

Dr. Christophe Vanclooster

Lid

Doctor in de Genees,- Heel- en Verloskunde sinds 1993
Specialist in de Otorhinolaryngologie sinds 1998
Specialist in de Hoofd-en Halschirurgie en –oncologie sinds 2000

Werkzaam sinds 2000 als NKO – Hoofd- en halschirurg in AZ Sint Lucas Gent
Consulent Hoofd- en halschirurgie UZ Leuven sinds 2000

Bijzondere interesses : hoofd en halsoncologie en –chirurgie van mond, farynx en larynx en speekselklieren, thyroidoncologie

Lid van meerdere nationale en internationale verenigingen in Otorhinolaryngologie en Hoofd-en halsheelkunde.

Prof. Dr. Dirk Van Gestel

Prof. Dr. Dirk Van Gestel

Lid

Dirk Van Gestel studeerde in 1999 af als specialist in de radiotherapie-oncologie. Hij werkte 15 jaar in het AZ Middelheim waarvan de laatste 7 jaar ook halftijds in het UZA. Hij specialiseerde zich in de bestraling van hoofd-hals kanker patiënten en in de implementatie van innovatieve technieken in de radiotherapie. In 2015 behaalde hij een doctoraat in de biomedische wetenschappen getiteld “The place of Helical Tomotherapy in the treatment of head and neck cancer”.
Datzelfde jaar werd hij diensthoofd radiotherapie-oncologie in het Jules Bordet Kankerinstituut te Brussel en docent radiotherapie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).
Hij is lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen, secretaris van de Belgian Association for Cancer Research (BACR) en sinds 2017 vice-voorzitter van de Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology (BeSTRO), waarvan hij in 2019 voorzitter wordt.

Dr. Jan Verfaillie

Dr. Jan Verfaillie

Lid

Jan Verfaillie studeerde af als arts aan de KUL in 1987. Hij behaalde zijn erkenning tot NKO arts aan de KUL in 1993 en volgde een bijkomende opleiding tot revalidatiearts in spraak-taal en leerstoornissen aan het UIA.

Hij is voltijds werkzaam in de dienst NKO van het AZ Delta te Roeselare waar hij voornamelijk de hoofd-en halspathologie voor zijn rekening neemt. Hij zetelt in het bestuur van meerdere verenigingen o.a: KBVORL-HH, VWHHT en is stagemeester NKO en lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie NKO. Hij is lid van de EHNS, BAHNO en VWHHT.

Dr. Hilde Verstraete

Dr. Hilde Verstraete

Lid

Dr Hilde Verstraete studeerde in 1993 af als dokter in de genees-, heel-, en verloskunde aan de KU Leuven en behaalde er de titel radiotherapeut-oncoloog in 1998.
Sinds 1999 werkt ze in de GZA Ziekenhuizen Antwerpen waar ze Hoofd- en Hals Radiotherapie en Stereotactische Radiotherapie (binnen de neuro-oncologie) uitbouwde.  
Sinds de oprichting van het Iridium Kankernetwerk, is zij hoofd van de pathologiegroep Hoofd en Hals, en is zij als consulent Hoofd Hals Radiotherapie verbonden aan het UZA, ZNA, Monica Ziekenhuizen, AZ KLINA, AZ St Jozef Malle en AZ Nikolaas. 
 

Hebt u vragen? Een interessant voorstel?