Over VWHHT

Vlaamse Werkgroep Hoofd Hals Tumoren
De VWHHT heeft als doelstelling het bevorderen van fundamenteel en klinisch wetenschappelijk onderzoek inzake Hoofd-Halstumoren in Vlaanderen d.m.v. onderzoek, studie, vorming, begeleiding en publicaties.

De vereniging heeft eveneens tot doel de kwaliteit van de diagnose en behandeling van tumoren in het hoofd-halsgebied te verzekeren en daartoe richtlijnen op te stellen vanuit een multidisciplinaire samenwerking. Daartoe worden symposia, lezingen, e.a. georganiseerd, om de kennisoverdracht te bevorderen.

Het bestuur

Dr. Olivier Lenssen

Dr. Olivier Lenssen

Voorzitter

Opleiding:
Geneeskunde KUL (2002), Tandarts KUL (2005), Stomatologie UZLeuven (2007), Maxillofaciale chirurgie St-Jan Brugge (2009); postgraduaat Oncologische en Reconstructieve heelkunde (2011); Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery (2012).

Sinds 2011 staflid ZNA Middelheim Antwerpen, waar hij een vooral oncologische praktijk voert: behandeling van hoofdhalstumoren en reconstructies. Actief binnen de multidisciplinaire ZNA Hoofdhalskliniek. De ZNA Hoofdhalskliniek is de derde grootste hoofdhalskankerkliniek in Vlaanderen.
Sinds 2016 eveneens werkzaam binnen GZA Augustinus-St Vincentius binnen de multidisciplinaire GZA Hoofdhalskliniek.
Hij heeft ook een bijzondere interesse in iatrogene pathologie (BRONJ), naast de klassieke kaakchirurgie (orthognatische, preprothetische, dentoalveolaire heelkunde).
Hij is bestuurslid van verschillende professionele en wetenschappelijke verenigingen.

Dr. Willem Lybaert

Dr. Willem Lybaert

Ondervoorzitter

Willem Lybaert (°21/10/1975) studeerde in 2006 af als Medisch Oncoloog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij genoot zijn opleiding als internist en nadien medisch oncoloog in het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen, Imelda Bonheiden, Gasthuisberg Leuven en AZ Sint-Jan in Brugge. Hij werkt sedert 2006 in het AZ Nikolaas in Sint-Niklaas (verantwoordelijk voor het zorgprogramma hoofd-halstumoren), ook in het AZ Lokeren (nakende fusie met het AZ Nikolaas) en als consulent in de multidisciplinaire kliniek hoofd-halstumoren en neuro-endocriene tumoren in het UZA. Hij is sedert 2020 ook Board Member van de Belgian Society of Medical Oncology (BSMO), ondervoorzitter van het NETwerk ENETS CoE Antwerpen-Waasland (neuro-endocriene tumoren) en sedert 2021 ondervoorzitter van de Vlaamse Werkgroep voor Hoofd-Hals Tumoren (VWHHT). Hij geeft ook cursus oncologie voor verpleegkundigen aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen en Artevelde Hogeschool in Gent, tevens is hij lesgever oncologie voor huisartsen aan de Universiteit Antwerpen. Hij is (co-)auteur van meerdere artikels in nationale en internationale tijdschriften en is lid van meerdere nationale en internationale verenigingen (BSMO, ESMO, ENETS, ASCO en VWHHT). Hij is ook hoofdonderzoeker van meerdere internationale fase II en III studies voor hoofd-halstumoren in het AZ Nikolaas.

 

Prof. Dr. Paul Clement

Prof. Dr. Paul Clement

Penningmeester

Education:
1995: M.D. degree at the Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium.
2003: Specialist in Internal Medicine with special title in Medical Oncology, Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium.
2005: Ph.D. in Biomedical Sciences at the Catholic University of Leuven (KUL), Leuven, Belgium
2008: Board-certified Medical Oncologist in Belgium

Employment:
8/2004-present: Vice-Head of Clinic, Department of General Medical Oncology, UZ Leuven, Belgium.
10/2006-present: Associate Professor, Faculty of Medicine, Department of Oncology, KU Leuven, Belgium

Leadership in Professional Organizations:
1. Vlaamse Werkgroep voor Hoofd en Hals-Tumoren: Founding member in 2005, elected board member since 2005, president 2015-present
2. Belgian Association for Neuro-Oncology: Elected Board member since 2006.
3. Leuven Cancer Institute: Vice-President 2017 – present
4. Medical Council UZ Leuven: Elected member 2012 – present
5. Department of Oncology, KU Leuven: Board member 2017 – present

GCP training: Most recent renewal August 3th, 2017.

Publications: Author of 81 peer reviewed papers, 127 abstracts, 5 book chapters and 2 worldwide patents.

Dr. Joke De Ceulaer

Dr. Joke De Ceulaer

Secretaris

Joke De Ceulaer behaalde het diploma van licentiaat in de tandheelkunde aan de KULeuven in 2002, om daarna af te studeren als arts aan diezelfde universiteit in 2007. Zij specialiseerde in de Mond-, Kaak- en Aangezichtschirurgie (2007-2011) en was tijdens deze opleiding assistente in het AZ St-Elisabeth (Tilburg, Nederland), UZ St-Luc (UCL, Brussel), AZ St-Jan (Brugge) en UZ St-Rafaël (KULeuven).

Na haar opleiding specialiseerde zij zich verder in de oncologie (UCL, Brussel) en deed zij fellowships aan de Philadelphia University (Philadelphia, USA) en in het Queen Victoria Hospital (East Grinstead, Engeland).

In september 2012 behaalde zij de titel van Fellow of the European Board of Oral and Maxillofacial Surgery. Vanaf januari 2013 heeft zij de groep van het AZ St-Jan Brugge als achtste staflid vervoegd.

Dr. Jan Verfaillie

Dr. Jan Verfaillie

Lid

Jan Verfaillie studeerde af als arts aan de KUL in 1987. Hij behaalde zijn erkenning tot NKO arts aan de KUL in 1993 en volgde een bijkomende opleiding tot revalidatiearts in spraak-taal en leerstoornissen aan het UIA.

Hij is voltijds werkzaam in de dienst NKO van het AZ Delta te Roeselare waar hij voornamelijk de hoofd-en halspathologie voor zijn rekening neemt. Hij zetelt in het bestuur van meerdere verenigingen o.a: KBVORL-HH, VWHHT en is stagemeester NKO en lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie NKO. Hij is lid van de EHNS, BAHNO en VWHHT.

Prof. Dr. Fréderic Duprez

Prof. Dr. Fréderic Duprez

Lid

Fréderic Duprez (°Gent, 20 juni 1978) studeerde af als arts in 2003, is erkend radiotherapeut-oncoloog sedert 2008, doctor in de medische wetenschappen sedert 2010 en docent aan de faculteit geneeskunde van de Universiteit Gent sedert 2017.

Hij is voltijds werkzaam aan de dienst Radiotherapie-Oncologie in het Universitair Ziekenhuis Gent. Hij behandelt hoofdzakelijk de patiënten met hoofd-en-halskanker. Naast klinisch werk is hij ook als onderzoeker betrokken bij prospectief onderzoek over hoofd-en-halskanker.

Hij is lid van BVRO, ESTRO, EHNS en VWHHT. Hij zetelt in de raad van bestuur van de VWHHT sedert 2016.

Dr. Wouter Huvenne

Dr. Wouter Huvenne

Lid

Wouter Huvenne (°17/09/1980) studeerde in 2005 af als arts aan de UGent. Hij haalde zijn doctoraatstitel in 2012 met het werk ‘Role of Staphylococcus aureus Enterotoxin B in the aggravation of airway inflammation’. Het jaar nadien in 2013 stuurde hij af als specialist in Otorhinolaryngologie. Na een fellowship op dienst Hoofd- en Halsheelkunde UZ Gent werd hij werkzaam als staflid op diezelfde dienst, waar hij nu als Kliniekhoofd zijn klinische focus heeft op schildklier- en bijschildklierchirurgie, Hoofd- en Halsoncologie en chirurgische behandeling van huidtumoren van gelaat en hals.

Sinds 2017 is hij docent aan de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent, met lesopdrachten voor studenten geneeskunde, logopedie en verpleegkunde. Onderzoeksmatig ligt het belangrijkste onderzoeksdomein binnen de Hoofd- en Halsoncologie in het beoordelen van chirurgische snijranden bij Hoofd-Halskanker chirurgie, kanker immunologie en immuunregulatie. Hij is auteur van meerdere artikels in nationale en internationale tijdschriften, is Associate Editor B-ENT (Belgian journal for ENT – Head and Neck Surgery), en is lid van meerdere nationale en internationale verenigingen in Otorhinolaryngologie en Hoofd-en halsheelkunde.

 

Prof. Dr. Martin Lammens

Prof. Dr. Martin Lammens

Lid

Martin Lammens studeerde psychologie en geneeskunde aan de KU Leuven, waar hij afstudeerde als arts in 1981.  Hij specialiseerde in de neurologie, de psychiatrie, de neuropathologie en de pathologische anatomie in Aachen, Leuven, Bierbeek en Brussel. Hij werd erkend als neuropsychiater in 1986 en als anatomopatholoog in 1994. Hij promoveerde aan de KU Leuven in 1997 op een proefschrift over neuropathologische onderzoek bij  congenitale afwijkingen. Hij werkte aanvankelijk als patholoog in  Eindhoven en vanaf 1999  in het Universitair Medisch Centrum St-Radboud in Nijmegen. Hij was daarenboven consulent neuropathologie in het universitair ziekenhuis van Leuven, in het Universitair Ziekenhuis Gent en in het Universitair Medisch Centrum Maastricht. Sinds 2003 was hij gastprofessor aan de Universiteit Gent, tot oktober 2021. Hij had leeropdrachten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Universiteit Twente en was gastdocent aan de Universiteit Antwerpen. Van oktober 2012 tot oktober 2021 was hij diensthoofd van de afdeling Pathologische Anatomie van het Universitair ziekenhuis Antwerpen. Sinds april 2013 doceerde hij aan de Universiteit Antwerpen. Sinds oktober 2021 is hij emeritus aan deze laatste universiteit. Sinds oktober 2021 is hij consulent neuropathologie in het UZA en in Hôpital Saint-Luc de l’UCL in Woluwe. Hij is co-auteur van talrijke artikels en co-auteur van een handboek over klinische neuro-embryologie, waarvan hij nu een 3e editie voorbereidt. Hij is voorzitter van de Europese organisatie voor neuropathologie (EURO-CNS).

Dr. Steven Mariën

Dr. Steven Mariën

Lid

Behaalde zijn erkenning als specialist otorhinolaryngologie en cervicofaciale heelkunde in 2005 aan de UA, na opleiding in het UZA en het ZNA-Middelheim.
Sinds 2005 is hij werkzaam in het UZ Antwerpen en AZ Monica. Hij heeft een bijzondere interesse in de hoofd-halschirurgie en hoofd-halsoncologie; en is als chirurg deel van het multidisciplinair hoofd-halsoncologieteam.
Hiernaast heeft hij onder meer ruime ervaring in de sialendoscopie; een relatief recente techniek in de behandeling van niet-tumorale speekselklierpathologie.
Dr. Jeroen Meulemans

Dr. Jeroen Meulemans

Lid

Dr. Jeroen Meulemans is sinds 2015 verbonden aan het UZ Leuven als vast medisch staflid waar hij zich toelegt op de hoofd-halschirurgie en laryngologie. Hij is adjunct-kliniekhoofd in UZ Leuven en maakt tevens deel uit van de sectie Hoofd-halsoncologie van het Departement Oncologie (KU Leuven) . Hij verdedigt op 29 oktober 2021 zijn proefschrift omtrent minimaal invasieve en innovatieve behandelingen van hoofd-halskanker (promotor Prof. V. Vander Poorten). Specifieke interessedomeinen zijn de behandeling van schildklierkanker, transorale robot-en laserchirurgie voor oncologische indicaties en reconstructie van laryngotracheale afwijkingen. Hij is winnaar van de Lichtenberger Award, toegekend tijdens het 2-jaarlijke congres van de European Laryngological Society (2016).

Prof. Dr. Dirk Van Gestel

Prof. Dr. Dirk Van Gestel

Lid

Dirk Van Gestel studeerde in 1999 af als specialist in de radiotherapie-oncologie. Hij werkte 15 jaar in het AZ Middelheim waarvan de laatste 7 jaar ook halftijds in het UZA. Hij specialiseerde zich in de bestraling van hoofd-hals kanker patiënten en in de implementatie van innovatieve technieken in de radiotherapie. In 2015 behaalde hij een doctoraat in de biomedische wetenschappen getiteld “The place of Helical Tomotherapy in the treatment of head and neck cancer”.
Datzelfde jaar werd hij diensthoofd radiotherapie-oncologie in het Jules Bordet Kankerinstituut te Brussel en docent radiotherapie aan de Université Libre de Bruxelles (ULB).
Hij is lid van verschillende wetenschappelijke verenigingen, secretaris van de Belgian Association for Cancer Research (BACR) en sinds 2017 vice-voorzitter van de Belgian SocieTy for Radiotherapy & Oncology (BeSTRO), waarvan hij in 2019 voorzitter wordt.

Dr. Hilde Verstraete

Dr. Hilde Verstraete

Lid

Dr Hilde Verstraete studeerde in 1993 af als dokter in de genees-, heel-, en verloskunde aan de KU Leuven en behaalde er de titel radiotherapeut-oncoloog in 1998.
Sinds 1999 werkt ze in de GZA Ziekenhuizen Antwerpen waar ze Hoofd- en Hals Radiotherapie en Stereotactische Radiotherapie (binnen de neuro-oncologie) uitbouwde.  
Sinds de oprichting van het Iridium Kankernetwerk, is zij hoofd van de pathologiegroep Hoofd en Hals, en is zij als consulent Hoofd Hals Radiotherapie verbonden aan het UZA, ZNA, Monica Ziekenhuizen, AZ KLINA, AZ St Jozef Malle en AZ Nikolaas. 
 

Hebt u vragen? Een interessant voorstel?