Klinische studies

Over klinisch onderzoek binnen hoofd-hals tumoren in België:

  • In deze sectie zal een kort overzicht gegeven worden over elke klinische studie die open is voor deelname binnen de indicatie van hoofd-hals tumoren in België
  • Er wordt door de werkgroep aangeraden om deze informatie te gebruiken om het gesprek over klinische studies aan te gaan met uw behandelend arts
  • De bron van deze data is afkomstig van de databank van iClusion, terug te vinden op Trial-Eye.com en Heyleys.be