Wanneer, waar? Tijdens het voorjaarscongres in Brugge (AZ St-Jan) op 8 juni 2018 Aantal te verkiezen plaatsen Er zijn 6 te verkiezen plaatsen. Mandaten die ter beschikking komen zijn deze van Olivier Lenssen, Sandra Nuyts, Paul Clement, Danielle van den Weyngaert, Carl Van Laer en het mandaat van Jef Peeters die zijn mandaat enkele jaren geleden reeds ter beschikking stelde. Kandidaten
 • Ingeborg Goethals: nucleaire geneeskunde UZ Gent
 • Hilde Verstraete: Radiation Oncologist GZA campus Sint Augustinus
 • Steven Mariën: NKO UZA
 • Dirk Van Gestel: Radiation Oncology, Institut Jules Bordet,
 • Wouter Huvenne: Dienst hoofd- en halschirurgie UZ Gent (NKO)
 • Pol Specenier: Oncologie UZA
 • Kristof Menten: NKO Genk
 • Willem Lybaert: Oncologie Lokeren
 • Paul Clement: Oncologie UZ Leuven
 • Martin Lammens: Anatoompatholoog UZA
 • Olivier Lenssen: MKA ZNA
 • Wouter De Vos: MKA UZA 
Procedure
 • Er zal een stemlijst per aanwezig lid op de algemene vergadering (+ evt. 1 volmacht) met 6 plaatsen worden bezorgd.
 • Een volmacht dient door het volmachtgevende lid te worden ondertekend en van officiële stempel te worden voorzien.
 • De beschikbare plaatsen worden opgevuld te beginnen met de kandidaat met de meeste stemmen en zo verder. Er wordt uiteraard wel rekening gehouden met hieronder genoemde criteria van minimum en maximum aantal plaatsen per discipline en per centrum.
Artikelen in de oprichtingsakte VWHHT die hierop betrekking hebben
 • Artikel 16. De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit maximum twaalf (12) en minimum tien (10) bestuurders, allen effectieve leden, benoemd voor de duur van zes (6) jaar door de algemene vergadering en die te allen tijde door haar kunnen ontslagen worden met twee derden (2/3) meerderheid van stemmen van de aanwezige en vertegenwoordigde leden. Om de drie (3) jaar vinden er verkiezingen plaats, waarbij er telkenmale de helft van de bestuurders worden verkozen. Bij uitzondering worden drie jaar na oprichting de eerste helft van de bestuurders bij verkiezing vervangen. De eerste te vervangen bestuursleden worden  aangeduid op de eerste bestuursvergadering.  Zij zijn herverkiesbaar.
 • Artikel 17. De bestuurders worden gekozen uit de leden van de vereniging. Van de bestuurders zullen er telkens minstens 2  behoren tot de medische specialismen    Neus-, Keel- en Oorziekten en Gelaats- en Halschirurgie, Mond-Kaak- en Aangezichtschirurgie, Medische Oncologie en Radiotherapie. Deze twee bestuurders per basiscategorie, worden door de leden van de VWHHT verkozen en voorgedragen aan de algemene vergadering. De overige 2 tot 6 bestuurders kunnen elk medisch of paramedisch specialisme hebben.
 • Rekening houdend met art. 12 van de oprichtingsakte die werd aangepast in 2015 nav het toetreden van paramedici tot de kernwerkgroep zijn er in totaal 14 mandaten binnen de groep waarvan er momenteel 6 ter beschikking komen.
 • Er komen dus concreet 6 mandaten vrij met een maximum van 1 plaats voor NKO, 2 plaatsen voor MKA, 2 plaatsen voor medische oncologie, 2 plaatsen voor radiotherapie en 2 plaatsen voor andere specialismes. Dus, ifv de stemmen zullen er maximaal 1 NKO, 2 RTO, 2 MO, 2 MKA en 2 AD worden verkozen, maar minimaal 1 RTO, 1 MO, 1 MKA en 1 AD.